Connettore Calcestruzzo: ojačitev opečno-betonskih stropov

Vez za utrditev in statično ojačitev betonskih stropov.

Connettore Calcestruzzo je vez za utrditev in statično ojačitev lesenih stropov.

Stari opečno-cementni stropi imajo pogosto nosilno konstrukcijo, ki lahko prenaša le manjše obremenitve; zaradi majhnega preseka gredi, ki so pogosto slabo armirane, in majhnih velikosti sovprežne plošče niso dovolj toge.

Ojačitveni sistem omogoča strukturno ojačitev in učvrstitev nosilnega elementa z velikimi prednostmi z vidika statike in bivanjskega udobja. Vez Connettore Calcestruzzo je optimalna za ojačitev stropov iz opečno-cementnih prefabriciranih gredi (na primer »bausta«), ki jo zagotavlja varna in certificirana rešitev.

Pri drugih vrstah stropov (na primer »varese« in pri širinah gredi, manjših od 8 cm) je priporočljivejša uporaba kemičnega spojnega sistema s Connettore Chimico, ki temelji na enakem tehničnem načelu kot mehanski spoj.

Čim večjo pozorno je treba nameniti kakovosti in trdnosti betonskega zaključnega sloja nad votlaki ter vrstam in preseku armature gredi, da se ugotovi, ali je učvrstitev stropa mogoča.

Sedaj je na voljo v dveh različicah:

 • vez Connettore Calcestruzzo PLUS z vijakom D12, ki je idealna za visoke strope (višina ≥ 4,5-5 m) ali v primerih, ko je potrebna učvrstitev z večjo mehansko trdnostjo. vez Connettore Calcestruzzo PLUS zagotavlja zaradi vijaka z večjim presekom (12 mm) in dolžino (70 mm) do 20 % boljše zmogljivosti v primerjavi z vezjo z vijakom D10;
 • vez Connettore Legno z vijakom D10, ki je idealna za strope standardnih mer z dolžino < 4,5-5 m.
POVPRAŠEVANJE
 • Tehnični in varnostni listi, izjave
 • Priročniki in brošure
 • Prednosti

 • Področja uporabe

 • Navodila za uporabo

Prednosti
Področja uporabe
Navodila za uporabo

POVPRAŠEVANJE


  Request for consent
  Pursuant to article 7 of EU Regulation 2016/679, I hereby declare to have read the information note and to consent to the processing of my personal information or data.

  Fields marked with * are mandatory